Фізичним особам

Зміст:

СТАНДАРТ
«Базовий пакет послуг з надання правової допомоги фізичним особам»

1. Терміни вживаються у цьому Стандарті в наступному значенні:
1.1. «Клієнт» – фізична особа, в інтересах якої здійснюється адвокатська діяльність Адвокатського бюро «Андрія Варави «МЕД – АДВОКАТ» (надалі – «МЕД – АДВОКАТ») за Договором про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»;
1.2. «Базовий пакет послуг з надання правової допомоги фізичним особам» – декілька видів правової допомоги, що надає «МЕД – АДВОКАТ» «Клієнту», які логічно та організаційно поєднані у відповідну комбінацію для задоволення законних прав та інтересів «Клієнта» на принципах законності, раціональності та економічної доцільності, що надаються згідно Договору про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам» у відповідності до цього Стандарту;
1.3. «Вебінар» – це онлайн консультація і роз’яснення з правових питань, які проводить «МЕД -АДВОКАТ» колективно для «Клієнтів» через мережу Інтернет в режимі реального часу за графіком та темами, які доведені до відома «Клієнтів»;
1.4. «Карта «Клієнта» – карта (документ), яку емітував «МЕД – АДВОКАТ» як свою власну, що передана в користування «Клієнту» на час дії Договору про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам», яка підтверджує юридичний факт укладення такого Договору і дозволяє «Клієнту» за унікальним номером цієї карти отримувати правову допомогу, що надає «МЕД – АДВОКАТ»;
1.5. «Адресна розсилка» – письмове повідомлення, яке здійснює «МЕД-АДВОКАТ» на адресу «Клієнта» за допомогою електронної пошти на виконання Договору про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»;
1.6. «Гонорар» – форма грошової винагороди, яка сплачується «Клієнтом» за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги «Клієнту», що надав «МЕД -АДВОКАТ» за Договором про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам».

2. Організаційно-правова складова Стандарту:
2.1. «Клієнт» та «МЕД-АДВОКАТ» укладають Договір про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам» на термін 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів;
2.2. «МЕД-АДВОКАТ» передає «Клієнту» «Карту «Клієнта»;
2.3. Предмет Договору про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»:
– для «Клієнта»
2.3.1. Цілодобова (24/7) телефонна «гаряча лінія» (+ 38 098 10 999 11, + 38 050 370 34 41)
2.3.2. «Вебінар»;
2.3.3. Роз’яснення та консультації;
2.3.4. «Адресна розсилка».

3. Фінансова складова Стандарту:
3.1. «Клієнт» здійснює оплату «Гонорару» в розмірі 03,00 грн. (Три гривні 00 копійок) за 1 (одну) добу обслуговування;
3.2. «Гонорар» за «Базовий пакет послуг з надання правової допомоги фізичним особам» оплачується «Клієнтом» один раз на рік в день укладення Договору про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»;
3.3. Оплата «Гонорару» здійснюється «Клієнтом» через установу банку, що здійснює розрахунково-касове обслуговування за такими платіжними реквізитами: отримувач «Адвокатське бюро «Андрія Варави «МЕД – АДВОКАТ»», ідентифікаційний код юридичної особи 41493099, розрахунковий рахунок № UA473253210000026006053713291 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 325321, призначення платежу: «Оплата правової допомоги за 20__ рік згідно Договору № ____ від «___».«___».20__ р.; сума до оплати: 1095,00 грн. (Одна тисяча дев’яносто п’ять гривень 00 копійок), без ПДВ..;

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Засновника
Адвокатського бюро
«Андрія Варави «МЕД-АДВОКАТ»

«25» жовтня 2019 року

Адвокат
Варава А.І.

ПРЕЙСКУРАНТ
«Базового пакету послуг»

1. Розмір гонорару за Договором про надання правової допомоги в межах «Базового пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам» становить 03,00 грн. (Три гривні 00 копійок) за 1 (одну) добу обслуговування, що складає 1095,00 грн. (Одну тисячу дев’яносто п’ять гривень 00 копійок) на рік.

Стандарт
«Євро пакет послуг з надання правової допомоги фізичним особам»

  1. Терміни вживаються у цьому Стандарті в наступному значенні:

1.1. «Клієнт» – фізична особа, в інтересах якої здійснюється адвокатська діяльність Адвокатського бюро «Андрія Варави  «МЕД – АДВОКАТ» (надалі – «МЕД – АДВОКАТ») за Договором про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»;

1.2. «Євро пакет послуг з надання правової допомоги фізичним особам» – декілька видів правової допомоги, що надає «МЕД – АДВОКАТ» «Клієнту», які логічно та організаційно поєднані у відповідну комбінацію для задоволення законних прав та інтересів «Клієнта» на принципах законності, раціональності та економічної доцільності, що надаються згідно Договору про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам» у відповідності до цього Стандарту;

1.3. «Вебінар» – це онлайн консультація і роз’яснення з правових питань, які проводить «МЕД -АДВОКАТ» індивідуально для «Клієнта» через мережу Інтернет в режимі реального часу за графіком та темами, які доведені до відома «Клієнта»;

1.4. «Карта «Клієнта» – карта (документ), яку емітував «МЕД – АДВОКАТ» як свою власну, що передана в користування «Клієнту» на час дії Договору про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам», яка підтверджує юридичний факт укладення такого Договору і дозволяє «Клієнту» за унікальним номером цієї карти отримувати правову допомогу, що надає «МЕД – АДВОКАТ»;

1.5. «Адресна розсилка» – письмове повідомлення, яке здійснює «МЕД – АДВОКАТ» на адресу «Клієнта» за допомогою електронної пошти на виконання Договору про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»;

1.6. «Гонорар» – форма грошової винагороди, яка сплачується «Клієнтом» за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги «Клієнту», що надав «МЕД -АДВОКАТ» за Договором про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»;

1.7. «Привід «Клієнта» – згідно статті 140 Кримінального процесуального кодексу України полягає у примусовому супроводженні «Клієнта» особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час;

1.8. «Відсторонення «Клієнта» від посади» – тимчасове увільнення від виконання посадових обов’язків «Клієнта» (на підставах, визначених нормами Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу законів про працю України);

1.9. «Тимчасове вилучення майна «Клієнта» – згідно статті 167 Кримінального процесуального кодексу України фактичне позбавлення «Клієнта», у володінні якого перебуває певне майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення;

1.10. «Арешт майна «Клієнта» – згідно статті 170 Кримінального процесуального кодексу України є тимчасовим, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у «Клієнта» для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи – «Клієнта» отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна;

1.11. «Затримання «Клієнта» – тимчасовий запобіжний захід, який застосований до «Клієнта» згідно норм Кримінального процесуального кодексу України, який полягає в тому, що «Клієнт» позбавляється волі на певний термін.

  1. Організаційно-правова складова Стандарту:

2.1. «Клієнт» та «МЕД – АДВОКАТ» укладають Договір про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам» на термін 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів;

2.2. «МЕД – АДВОКАТ» передає «Клієнту» «Карту «Клієнта»;

2.3. Предмет Договору про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»:

– для «Клієнта»:

2.3.1. Цілодобова (24/7) телефонна «гаряча лінія» (+ 38 098 10 999 11, + 38 050 370 34 41);

2.3.2. «Вебінар»;

2.3.3. Роз’яснення та консультації;

2.3.4. «Адресна розсилка».

2.3.5. «МЕД – АДВОКАТ» представляє «Клієнта» на засіданні клініко-експертної комісії, що здійснює клініко – експертну оцінку якості наданої «Клієнтом» медичної допомоги;

2.3.6. «МЕД – АДВОКАТ» представляє «Клієнта» на засіданні комісії з розслідування нещасного випадку на виробництві, професійного травматизму;

2.3.7. У випадках «Приводу «Клієнта», «Відсторонення «Клієнта» від посади», «Тимчасового вилучення майна «Клієнта», «Арешту майна «Клієнта», «Затримання «Клієнта» «МЕД – АДВОКАТ» на підставі повідомлення «Клієнта» прибуває з метою виконання Договору про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам» за фактичним місцезнаходженням «Клієнта» в наступні терміни:

– у межах міста Львова на протязі 2 (двох) годин з моменту отримання відповідного повідомлення «Клієнта» або довіреної особи «Клієнта» або представника правоохоронного органу на підставі «Карти «Клієнта»;

– у межах Львівської області на протязі 4 (чотирьох) годин з моменту отримання відповідного повідомлення «Клієнта» або довіреної особи «Клієнта» або представника правоохоронного органу на підставі «Карти «Клієнта»;

2.3.8. У випадках «Приводу «Клієнта», «Відсторонення «Клієнта» від посади», «Тимчасового вилучення майна «Клієнта», «Арешту майна «Клієнта», «Затримання «Клієнта» «МЕД-АДВОКАТ» вживає належних правових заходів для забезпечення законних прав та інтересів «Клієнта»;

2.3.9. У випадках «Приводу «Клієнта», «Затримання «Клієнта» «МЕД-АДВОКАТ» інформує членів сім’ї або інших осіб, які визначені «Клієнтом» у Договорі про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам», про місце перебування «Клієнта» та стан його здоров’я.

  1. Фінансова складова Стандарту:

3.1. «Клієнт» здійснює оплату «Гонорару» в розмірі, еквівалентному 01,00 Євро (Одне Євро 00 євроцентів) за курсом обміну валют «Євро» на «Гривню», встановленому АТ «Приватбанк» – установою банку, яка здійснює розрахункове-касове обслуговування «МЕД-АДВОКАТ», на день здійснення платежу за 1 (одну) добу обслуговування;

3.2. «Гонорар» за «Євро пакет послуг з надання правової допомоги фізичним особам»  оплачується «Клієнтом» один раз на рік в день укладення Договору про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»;

3.3. Оплата «Гонорару» здійснюється «Клієнтом» через установу банку, що здійснює розрахунково-касове обслуговування за такими платіжними реквізитами: отримувач «Адвокатське бюро «Андрія Варави «МЕД – АДВОКАТ»», ідентифікаційний код юридичної особи 41493099, розрахунковий рахунок № UA473253210000026006053713291 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 325321, призначення платежу: «Оплата правової допомоги за 20__ рік згідно Договору № ____ від «___».«___».20__ р.; сума до оплати: ___ грн., без ПДВ..;

ПРЕЙСКУРАНТ

«Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам»

Розмір гонорару, який сплачує «Клієнт» за Договором про надання правової допомоги в межах «Євро пакету послуг з надання правової допомоги фізичним особам» становить суму грошових коштів в гривнях, яка еквівалентна 01,00 Євро (Одне Євро 00 євроцентів) за курсом обміну валют «Євро» на «Гривню», встановленому АТ КБ «ПРИВАТБАНК» – установою банку, яка здійснює розрахункове-касове обслуговування «МЕД – АДВОКАТ», на день здійснення платежу за 1 (одну) добу обслуговування.

Стандарт
«Правовий захист від мобінгу»

  1. Терміни вживаються у цьому Стандарті в наступному значенні:

1.1. «Клієнт» – фізична особа, в інтересах якої здійснюється адвокатська діяльність Адвокатського бюро «Андрія Варави  «МЕД – АДВОКАТ» (надалі – «МЕД – АДВОКАТ») за Договором про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу»;

1.2. «Мобінг» – вид психологічного тиску на працівника («Клієнта») на роботі за трудовим договором з боку керівника (представника уповноваженого органу власника) підприємства, закладу, установи та/або його трудового колективу (частини трудового колективу), здійснюваний з метою, як правило, звільнення працівника («Клієнта») з ініціативи працівника («Клієнта») (зокрема, але не виключно: штучна інформаційна та/або психоемоційна ізоляція працівника («Клієнта») від трудового колективу/ керівника; свідоме та систематичне приниження ділової репутації та професійної компетентності працівника («Клієнта»), демонстративно зневажливе відношення до працівника («Клієнта») з боку керівника (уповноваженого органу власника) підприємства, трудового колективу, частини трудового колективу підприємства, установи, організації, безперервна, нищівна та безпідставна критика працівника («Клієнта»), висміювання працівника («Клієнта»), застосування подвійних стандартів при оцінці ідентичної роботи працівника («Клієнта») та її результатів, ігнорування необхідності вислухати думку працівника («Клієнта»), яка повинна бути ним висловлена в силу виконання посадових обов’язків, штучне створення керівником умов, які сприяють тому, що працівник («Клієнт») допустить невиконання та неналежне виконання своїх посадових обов’язків і т.д.);

1.3. «Правовий захист від мобінгу» – декілька видів правової допомоги, які надає «МЕД – АДВОКАТ» «Клієнту», які логічно та організаційно поєднані у відповідну комбінацію для задоволення законних прав та інтересів «Клієнта» на принципах законності, раціональності та економічної доцільності, що надаються згідно Договору про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу» у відповідності до цього Стандарту;

1.4. ««Вебінар» – це онлайн консультація і роз’яснення з правових питань, які проводить «МЕД – АДВОКАТ» індивідуально для «Клієнта» через мережу Інтернет в режимі реального часу за графіком та темами, які доведені до відома «Клієнта»;

1.5. «Карта «Клієнта» – карта (документ), яку емітував «МЕД – АДВОКАТ» як свою власну, що передана в користування «Клієнту» на час дії Договору про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу», яка підтверджує юридичний факт укладення такого Договору і дозволяє «Клієнту» за унікальним номером цієї карти отримувати правову допомогу, що надає «МЕД – АДВОКАТ»;

1.6. «Адресна розсилка» – письмове повідомлення, яке здійснює «МЕД – АДВОКАТ» на адресу «Клієнта» за допомогою електронної пошти на виконання Договору про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу»;

1.7. «Гонорар» – форма грошової винагороди, яка сплачується «Клієнтом» за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги «Клієнту», що надав «МЕД -АДВОКАТ» за Договором про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу».

 

  1. Організаційно-правова складова Стандарту:

2.1. «Клієнт» та «МЕД-АДВОКАТ» укладають Договір про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу» на термін 365 (триста шістдесят п’ять) календарних днів;

2.2. «МЕД-АДВОКАТ» передає «Клієнту» «Карту «Клієнта»;

2.3. Предмет Договору про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу» між «Клієнтом» та Адвокатським об’єднанням «МЕД-АДВОКАТ»:

– для «Клієнта»:

2.3.1. Цілодобова (24/7) телефонна «гаряча лінія» (+ 38 098 10 999 11, + 38 050 370 34 41);

2.3.2. «Вебінар»;

2.3.3. Роз’яснення та консультації;

2.3.4. «Адресна розсилка».

2.3.5. Правовий аналіз форм «Мобінгу», які застосовуються до «Клієнта», та оцінка їх впливу на виконання працівником («Клієнтом») своїх посадових обов’язків за трудовим договором;

2.3.6. Правова оцінка протиправності кожної окремої форми «Мобінгу», якому піддається «Клієнт»;

2.3.7. Дослідження причинно – наслідкового зв’язку між «Мобінгом», якому піддається «Клієнт», та виконанням керівником (уповноваженим органом власника) підприємства, установи, організації, працівником якого (якої) є «Клієнт», своїх посадових обов’язків щодо створення умов праці, які необхідні для виконання «Клієнтом» роботи та передбачені актами чинного законодавства України про працю, колективним договором та сторонами трудового договору;

2.3.8. Дослідження причинно – наслідкового зв’язку між «Мобінгом», якому піддається «Клієнт», та діями (бездіяльністю) співробітників «Клієнта», які фактично приймають участь у «Мобінгу»; здійснення правової оцінки протиправності таких дій (бездіяльності);

2.3.9. Надання «Клієнту» консультацій та рекомендацій для «Правового захисту від мобінгу»;

2.3.10. Складання для «Клієнта» заяв, скарг та інших документів правового характеру для «Правового захисту від мобінгу»;

2.3.11. Представництво інтересів «Клієнта» при розгляді заяв, скарг та інших документів правового характеру «Клієнта» щодо «Правового захисту від мобінгу»;

2.3.12. Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної «Клієнту» шляхом «Мобінгу»;

2.3.13. Забезпечення притягнення до юридичної відповідальності посадових осіб, інших осіб, винних у протиправному застосуванні «Мобінгу» до «Клієнта».

  1. Фінансова складова Стандарту:

3.1. «Клієнт» здійснює оплату «Гонорару» в розмірі, еквівалентному 01,00 Євро (Одне Євро 00 євроцентів) за курсом обміну валют «Євро» на «Гривню», встановленому АТ «Приватбанк» – установою банку, яка здійснює розрахункове – касове обслуговування «МЕД – АДВОКАТ», на день здійснення платежу за 1 (одну) добу обслуговування;

3.2. «Гонорар» за «Правовий захист від мобінгу» оплачується «Клієнтом» один раз на рік в день укладення Договору про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу»;

3.3. Оплата «Гонорару» здійснюється «Клієнтом» через установу банку, що здійснює розрахунково-касове обслуговування за такими платіжними реквізитами: отримувач «Адвокатське бюро «Андрія Варави «МЕД – АДВОКАТ»», ідентифікаційний код юридичної особи 41493099, розрахунковий рахунок № UA473253210000026006053713291 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 325321, призначення платежу: «Оплата правової допомоги за 20__ рік згідно Договору № ____ від «___».«___».20__ р.; сума до оплати: ___ грн., без ПДВ.

ПРЕЙСКУРАНТ

«Правовий захист від мобінгу»

1. Розмір гонорару, який сплачує «Клієнт» за Договором про надання правової допомоги в межах «Правового захисту від мобінгу» становить суму грошових коштів в гривнях, яка еквівалентна 01,00 Євро (Одне Євро 00 євроцентів) за курсом обміну валют «Євро» на «Гривню», встановленому АТ КБ «ПРИВАТБАНК» – установою банку, яка здійснює розрахункове – касове обслуговування «МЕД – АДВОКАТ», на день здійснення платежу за 1 (одну) добу обслуговування.