Для бізнесу

Зміст

Стандарт
пакету послуг надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування»

1. Терміни вживаються у цьому Стандарті в наступному значенні:
1.1. «Клієнт» – фізична або юридична особа, яка здійснює медичну практику, в інтересах якої здійснюється адвокатська діяльність Адвокатського бюро «Андрія Варави «МЕД – АДВОКАТ» (надалі – «МЕД – АДВОКАТ») за Договором про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування»;
1.2. Пакет послуг правової допомоги «Клієнту» «Бізнес – обслуговування» – декілька видів спеціалізованої правової допомоги, що надає «МЕД – АДВОКАТ» «Клієнту», які логічно та організаційно поєднані у відповідну комбінацію для задоволення законних прав та інтересів «Клієнта» на принципах законності, раціональності та економічної доцільності, що надаються згідно Договору про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування»;
1.3. «Вебінар» – це онлайн консультація і роз’яснення з правових питань, які проводить «МЕД -АДВОКАТ» індивідуально для «Клієнта» через мережу Інтернет в режимі реального часу за графіком та темами, які доведені до відома «Клієнта»;
1.4. «Карта «Клієнта» – карта (документ), яку емітував «МЕД – АДВОКАТ» як свою власну, що передана в користування «Клієнту» на час дії Договору про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування», яка підтверджує юридичний факт укладення такого Договору і дозволяє «Клієнту» за унікальним номером цієї карти отримувати правову допомогу, що надає «МЕД – АДВОКАТ»;
1.5. «Адресна розсилка» – письмове повідомлення, яке здійснює «МЕД – АДВОКАТ» на адресу «Клієнта» за допомогою електронної пошти на виконання Договору про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування»;
1.6. «Гонорар» – форма грошової винагороди, яка сплачується «Клієнтом» за здійснення представництва та надання інших видів правової допомоги «Клієнту», що надав «МЕД – АДВОКАТ» за Договором про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування».

2. Організаційно – правова складова Стандарту:
2.1. «Клієнт» та «МЕД-АДВОКАТ» укладають Договір про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування».
2.2. Предмет Договору про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування» (за обраним «Клієнтом» видом медичної практики):
2.2.1. Правове забезпечення дотримання «Клієнтом» вимог актів чинного законодавства України щодо провадження медичної практики;
2.2.2. Консультації і роз’яснення з правових питань медичної практики «Клієнта», а саме, але не виключно:
– ліцензування медичної практики;
– використання найманих працівників (медичного персоналу «Клієнта»: лікар, медична сестра), в т.ч. індивідуальні трудові договори, колективний договір, положення про збереження лікарської таємниці, охорона праці;
– використання технічних засобів та обладнання медичного призначення;
– використання лікарських засобів;
– донорства крові та її компонентів;
– дотримання прав пацієнта;
– розгляду звернень (заяв, скарг) пацієнтів;
– збереження лікарської таємниці;
– ведення медичної документації;
– використання санітарного автотранспорту;
– стандартизації медичної допомоги;
– правових засад контролю якості медичної допомоги;
– «аутсорсингу» медичної допомоги (залучення «Клієнтом» до власної медичної практики інших суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять медичну практику);
– взаємодії «Клієнта» з засобами масової інформації (щодо медичної практики «Клієнта»);
– страхування цивільно-правової відповідальності «Клієнта» під час здійснення медичної практики;
– «франчайзингу» медичної практики «Клієнта»;
2.2.3. Представництво «Клієнта» у правових відносинах, які пов’язані з медичною практикою «Клієнта»:
– у цивільно – правових спорах між «Клієнтом» та пацієнтом щодо неналежного надання медичної допомоги в судах, а також перед третіми особами;
– перед третіми особами, що здійснюють клініко – експертну оцінку якості наданої «Клієнтом» медичної допомоги пацієнту;
– перед третіми особами, що здійснюють ліцензування медичної практики «Клієнта»;
– перед третіми особами, що здійснюють розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;
– перед працівниками (медичним персоналом «Клієнта»: лікар, медична сестра) у спорах, що виникають з трудових правовідносин «Клієнта» з такими працівниками;
– перед третіми особами, що здійснюють адмінпрактику, у правовідносинах, які виникають в результаті дорожньо – транспортних пригод з участю санітарного автотранспорту «Клієнта»;
– перед третіми особами, що є учасниками дорожньо – транспортних пригод з участю санітарного автотранспорту «Клієнта».

3. Організаційно – правові форми надання «Клієнту» пакету послуг правової допомоги «Бізнес – обслуговування»:
3.1. Цілодобова (24/7) телефонна «гаряча лінія» «МЕД – АДВОКАТ» (телефон + 38 098 10 999 11);
3.2. Доступ «Клієнта» до повної версії веб – сайту «МЕД – АДВОКАТ»;
3.3. «Адресна розсилка»;
3.4. «Вебінар»;
3.5. Правовий аудит медичної практики «Клієнта» в розрізі:
– медичної практики, що здійснюється «Клієнтом» в цілому (щоквартально, щорічно);
– медичної практики, що здійснюється окремим структурним підрозділом «Клієнта» (в міру потреби за дорученням «Клієнта», але не більше одного разу на рік);
– медичної практики, що здійснюється окремим працівником «Клієнта» (в міру потреби за дорученням «Клієнта», але не більше одного разу на рік);
3.6. Участь «МЕД – АДВОКАТ» у судових засіданнях, в засіданні органів (третіх осіб), які здійснюють відповідно:
– розгляд цивільно-правових спорів між «Клієнтом» та пацієнтом щодо неналежного надання медичної допомоги в судах,
– клініко – експертну оцінку якості наданої «Клієнтом» медичної допомоги пацієнту,
– ліцензування медичної практики «Клієнта»;
– розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.
3.7. Представництво «Клієнта» під час здійснення перевірки медичної практики «Клієнта», що здійснюється компетентним органом державної влади, органом місцевого самоврядування;
3.8. Проведення семінарів з правових питань сфери охорони здоров’я для найманих працівників «Клієнта» (щоквартально);
3.9. Інші форми, які узгоджені з «Клієнтом».

4. Термін дії Договору про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування»: триста шістдесят п’ять календарних днів.
Цей термін може продовжуватись на кожні наступні триста шістдесят п’ять календарних днів за згодою між «МЕД – АДВОКАТ» та «Клієнтом».

5. Фінансова складова Стандарту.
5.1. «Клієнт» здійснює оплату «Гонорару» в таких розмірах:
5.1.1. Фізична особа – підприємець, що здійснює медичну практику самостійно: 05,00 Євро (П’ять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
5.1.2. Фізична особа – підприємець, що використовує найману працю (лікаря, медичної сестри): 10,00 Євро (Десять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
5.1.3. Юридична особа, що здійснює медичну практику виключно у вигляді лабораторної діагностики: 15,00 Євро (П’ятнадцять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
5.1.4. Юридична особа, що здійснює медичну практику виключно у вигляді амбулаторної медичної допомоги: 20,00 Євро (Двадцять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
5.1.5. Юридична особа, що здійснює медичну практику виключно у вигляді стаціонарної медичної допомоги: 30 Євро (Тридцять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
5.1.6. Юридична особа, що здійснює медичну практику, поєднуючи амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу: 40,00 Євро (Сорок Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
5.1.7. Юридична особа, що здійснює медичну практику, поєднуючи лабораторну, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу: 50,00 Євро (П’ятдесят Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування.
5.2. Гонорар, визначений підпунктом 5.1 пункту 5 цього Стандарту, включає представництво інтересів «Клієнта» під час:
– розгляду цивільно – правових спорів між «Клієнтом» та пацієнтом щодо неналежного надання медичної допомоги в судах,
– клініко – експертної оцінки якості наданої «Клієнтом» медичної допомоги пацієнту,
– ліцензування медичної практики «Клієнта»;
– розслідування нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві
незалежно від тривалості такого засідання, а також незалежно від кількості засідань, але виключно в межах міста Львова.
5.3. Гонорар, визначений підпунктом 5.1 пункту 5 цього Стандарту, включає виготовлення для «Клієнта» всіх процесуальних заяв, клопотань, адвкокатських запитів у справах по розгляду цивільно – правових спорів між «Клієнтом» та пацієнтом щодо неналежного надання медичної допомоги в судах;
5.4. «Клієнт» здійснює оплату «Гонорару» в гривнях України за курсом обміну валют «Євро» на «Гривню», встановленому АТ «Приватбанк» – установою банку, яка здійснює розрахункове – касове обслуговування «МЕД – АДВОКАТ», на день здійснення платежу за відповідний звітний період: календарний місяць.
5.5. Оплата «Гонорару» здійснюється «Клієнтом» через установу банку, що здійснює розрахунково – касове обслуговування за такими платіжними реквізитами: отримувач «Адвокатське бюро «Андрія Варави «МЕД – АДВОКАТ»», ідентифікаційний код юридичної особи 41493099, розрахунковий рахунок № UA473253210000026006053713291 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 325321, призначення платежу: «Оплата правової допомоги за Договором № ____ від «___».«___».20__ р. «Бізнес – обслуговування»; сума до оплати: ___ грн., без ПДВ..

6. Особливості надання пакету послуг правової допомоги «Бізнес – обслуговування» юридичним особам.
6.1. У відносинах щодо надання правової допомоги «Клієнту» – юридичній особі «МЕД – АДВОКАТ» при визначенні суб’єкта прав і обов’язків «Клієнта» і відповідному визначенні порядку реалізації своїх обов’язків виходить з наступного: для цілей, передбачених законодавством та Правилами адвокатської етики взаємодії з «Клієнтом» (узгодження змісту доручення, отримання дозволу на розголошення конфіденційної інформації, надання роз’яснень щодо правової позиції у справі, інформування про хід виконання доручення тощо), «Клієнта» уособлює особа, яка від імені юридичної особи уклала Договір про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування», маючи на те належні повноваження, або інша особа (особи), зазначена в такому договорі; носієм прав та обов’язків, які захищає або представляє «МЕД – АДВОКАТ» при наданні правової допомоги, є юридична особа – «Клієнт».
6.2. Якщо пов’язані з предметом доручення дії особи (осіб), що вищезазначені, або інших осіб, які перебувають у трудових (членських або подібних) відносинах з «Клієнтом» – юридичною особою, є протиправними або такими, що об’єктивно шкодять інтересам «Клієнта» і унеможливлюють ефективне виконання доручення, «МЕД – АДВОКАТ» має вжити розумно необхідні і доступні йому заходи для зменшення негативних наслідків таких дій. Якщо, незважаючи на вжиті заходи, керівник юридичної особи – «Клієнта» (або вищий орган) підтримують зазначені дії (бездіяльність), шкідливі для інтересів юридичної особи – «Клієнта», «МЕД – АДВОКАТ» може розірвати Договір про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування» в односторонньому порядку.
Особливості застосування правил щодо конфлікту інтересів у відносинах з «Клієнтом» – юридичною особою. На відносини щодо надання правової допомоги «Клієнту» – юридичній особі в повному обсязі поширюються норми Правил адвокатської етики, що регламентують поведінку «МЕД – АДВОКАТ» в ситуаціях наявності або наступного виникнення конфлікту інтересів. Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими працівниками «Клієнта» – юридичної особи, пов’язаному з наданням правової допомоги цьому «Клієнту», стає очевидним, що виникає ситуація конфлікту інтересів, «МЕД – АДВОКАТ» повинен повідомити, що він представляє «Клієнта» – юридичну особу і пояснити свої обов’язки, пов’язані з конфліктом інтересів. У період дії Договору про надання правової допомоги «Клієнту» – юридичній особі «МЕД –АДВОКАТ» не повинен укладати договорів про надання правової допомоги з особами, які перебувають у трудових, цивільно – правових та інших правовідносинах з «Клієнтом», якщо це може суперечити інтересам «Клієнта» – юридичної особи.

ПРЕЙСКУРАНТ
пакету послуг надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування»

1. Розмір гонорару, який сплачує «Клієнт» за Договором про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування», становить відповідно:
1.1. Фізична особа – підприємець, що здійснює медичну практику самостійно: 05,00 Євро (П’ять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
1.2. Фізична особа – підприємець, що використовує найману працю (лікаря, медичної сестри): 10,00 Євро (Десять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
1.3. Юридична особа, що здійснює медичну практику виключно у вигляді лабораторної діагностики: 15,00 Євро (П’ятнадцять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
1.4. Юридична особа, що здійснює медичну практику виключно у вигляді амбулаторної медичної допомоги: 20,00 Євро (Двадцять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
1.5. Юридична особа, що здійснює медичну практику виключно у вигляді стаціонарної медичної допомоги: 30 Євро (Тридцять Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
1.6. Юридична особа, що здійснює медичну практику, поєднуючи амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу: 40 Євро (Сорок Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування;
1.7. Юридична особа, що здійснює медичну практику, поєднуючи лабораторну, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу: 50 Євро (П’ятдесят Євро 00 євроцентів) за 1 (один) день правового обслуговування.

Стандарт
пакету послуг надання правової допомоги «Бізнес – старт»

1. Терміни вживаються у цьому Стандарті в наступному значенні:
1.1. «Клієнт» – фізична або юридична особа, яка має намір здійснювати підприємницьку діяльність в сфері медичної практики, в інтересах якої здійснюється адвокатська діяльність Адвокатського бюро «Андрія Варави «МЕД – АДВОКАТ» (надалі – «МЕД – АДВОКАТ») за Договором про надання правової допомоги «Бізнес – старт»;
1.2. Пакет послуг правової допомоги «Клієнту» «Бізнес-старт» – декілька видів правової допомоги, що надає «МЕД – АДВОКАТ» «Клієнту», які логічно та організаційно поєднані у відповідну комбінацію для задоволення законних прав та інтересів «Клієнта» на принципах законності, раціональності та економічної доцільності, що надаються згідно Договору про надання правової допомоги «Бізнес – старт»;
1.3. «Вебінар» – це онлайн консультація і роз’яснення з правових питань, які проводить «МЕД -АДВОКАТ» індивідуально для «Клієнта» через мережу Інтернет в режимі реального часу за графіком та темами, які доведені до відома «Клієнта»;
1.4. «Карта «Клієнта» – карта (документ), яку емітував «МЕД – АДВОКАТ» як свою власну, що передана в користування «Клієнту» на час дії Договору про надання правової допомоги «Бізнес -старт», яка підтверджує юридичний факт укладення такого Договору і дозволяє «Клієнту» за унікальним номером цієї карти отримувати правову допомогу, що надає «МЕД – АДВОКАТ»;
1.5. «Адресна розсилка» – письмове повідомлення, яке здійснює «МЕД – АДВОКАТ» на адресу «Клієнта» за допомогою електронної пошти на виконання Договору про надання правової допомоги «Бізнес – старт»;
1.6. «Гонорар» – форма грошової винагороди, яка сплачується «Клієнтом» за здійснення представництва та надання інших видів правової допомоги «Клієнту», що надав «МЕД – АДВОКАТ» за Договором про надання правової допомоги «Бізнес-старт».

2. Організаційно – правова складова Стандарту:
2.1. «Клієнт» та «МЕД – АДВОКАТ» укладають Договір про надання правової допомоги «Бізнес-старт»;
2.2. Предмет Договору про надання правової допомоги «Бізнес – старт» (за обраним «Клієнтом» видом медичної практики):
2.2.1. Консультації і роз’яснення з правових питань медичної практики «Клієнта», а саме, але не виключно:
– правові основи здійснення медичної практики в Україні;
– ліцензування медичної практики;
– використання найманих працівників (медичного персоналу «Клієнта»: лікар, медична сестра), в т.ч. індивідуальні трудові договори, колективний договір, положення про збереження лікарської таємниці, охорона праці;
– використання технічних засобів та обладнання медичного призначення;
– використання лікарських засобів;
– донорство крові та її компонентів;
– дотримання прав пацієнта;
– розгляд звернень (заяв, скарг) пацієнтів;
– збереження лікарської таємниці;
– ведення медичної документації;
– використання санітарного автотранспорту;
– стандартизація медичної допомоги;
– правові засади контролю якості медичної допомоги;
– «аутсорсинг» медичної допомоги (залучення «Клієнтом» до власної медичної практики інших суб’єктів підприємницької діяльності, які провадять медичну практику);
– взаємодія «Клієнта» з засобами масової інформації (щодо медичної практики «Клієнта»);
– страхування цивільно-правової відповідальності «Клієнта» під час здійснення медичної практики;
– «франчайзинг» медичної практики «Клієнта»;
– розроблення установчих документів «Клієнта».

3. Організаційно – правові форми надання «Клієнту» пакету послуг правової допомоги «Бізнес – старт»:
3.1. Цілодобова (24/7) телефонна «гаряча лінія» «МЕД – АДВОКАТ» (телефон + 38 098 10 999 11) для «Клієнта»;
3.2 Доступ «Клієнта» до повної версії веб-сайту «МЕД – АДВОКАТ»;
3.3. «Адресна розсилка»;
3.4. «Вебінар»;
3.5. Виготовлення для «Клієнта» установчих документів;
3.6. Усна чи письмова (на вибір «Клієнта») консультація «Клієнта» з питань, що входять в предмет Договору про надання правової допомоги «Бізнес-старт» (пункт 2 цього Стандарту).

4. Термін дії Договору про надання правової допомоги «Бізнес – старт»:
– початок терміну: сукупність двох обставин – звернення «Клієнта» до «МЕД – АДВОКАТ» та укладення Договору про надання правової допомоги «Бізнес – старт»;
– закінчення терміну: сукупність двох обставин – державна реєстрація «Клієнта» як суб’єкта підприємницької діяльності та отримання «Клієнтом» ліцензії на медичну практику.

5. Послідовність укладення договорів:
5.1. Договір про надання правової допомоги «Бізнес – старт»;
5.2. Пропозиція «Клієнту» про укладення Договору про надання правової допомоги «Бізнес – обслуговування».

6. Фінансова складова Стандарту:
6.1. «Клієнт» здійснює оплату «Гонорару»:
6.1.1. Фізична особа – підприємець, що має намір здійснювати медичну практику самостійно: 200,00 Євро (Двісті Євро 00 євроцентів);
6.1.2. Фізична особа – підприємець, що має намір здійснювати медичну практику з використанням найманої праці працівників (лікаря, медичної сестри): 300,00 Євро (Триста Євро 00 євроцентів);
6.1.3. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику виключно у вигляді лабораторної діагностики: 450,00 Євро (Чотириста п’ятдесят Євро 00 євроцентів);
6.1.4. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику виключно у вигляді амбулаторної медичної допомоги: 600,00 Євро (Шістсот Євро 00 євроцентів);
6.1.5. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику виключно у вигляді стаціонарної медичної допомоги: 750,00 Євро (Сімсот п’ятдесят Євро 00 євроцентів);
6.1.6. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику, поєднуючи амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу: 900,00 Євро (Дев’ятсот Євро 00 євроцентів);
6.1.7. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику, поєднуючи лабораторну, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу: 1000,00 Євро (Одну тисячу Євро 00 євроцентів).
6.2. Термін сплати «Гонорару»:
– 50 % – у день укладення Договору про надання правової допомоги «Бізнес – старт»;
– 50 % – у день, що є наступним за днем отримання «Клієнтом» ліцензії на медичну практику;
6.3. «Клієнт» здійснює оплату «Гонорару» в гривнях України за курсом обміну валют «Євро» на «Гривню», встановленому АТ «Приватбанк» – установою банку, яка здійснює розрахункове – касове обслуговування «МЕД – АДВОКАТ», на день здійснення платежу;
6.4. Оплата «Гонорару» здійснюється «Клієнтом» через установу банку, що здійснює розрахунково – касове обслуговування за такими платіжними реквізитами: отримувач «Адвокатське бюро «Андрія Варави «МЕД – АДВОКАТ»», ідентифікаційний код юридичної особи 41493099, розрахунковий рахунок № UA473253210000026006053713291 у АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 325321, призначення платежу: «Оплата правової допомоги за Договором № ____ від «___».«___».20__ р. «Бізнес – старт»; сума до оплати: ___ грн., без ПДВ..

7. Особливості надання пакету послуг правової допомоги «Бізнес – обслуговування» юридичним особам.
7.1. У відносинах щодо надання правової допомоги «Клієнту» – юридичній особі «МЕД – АДВОКАТ» при визначенні суб’єкта прав і обов’язків «Клієнта» і відповідному визначенні порядку реалізації своїх обов’язків виходить з наступного: для цілей, передбачених законодавством та Правилами адвокатської етики взаємодії з «Клієнтом» (узгодження змісту доручення, отримання дозволу на розголошення конфіденційної інформації, надання роз’яснень щодо правової позиції у справі, інформування про хід виконання доручення тощо), «Клієнта» уособлює особа, яка від імені юридичної особи уклала Договір про надання правової допомоги «Бізнес – старт», маючи на те належні повноваження, або інша особа (особи), зазначена в такому договорі; носієм прав та обов’язків, які захищає або представляє «МЕД – АДВОКАТ» при наданні правової допомоги, є юридична особа – «Клієнт».
7.2. Якщо пов’язані з предметом доручення дії особи (осіб), що вищезазначені, або інших осіб, які перебувають у трудових (членських або подібних) відносинах з «Клієнтом» – юридичною особою, є протиправними або такими, що об’єктивно шкодять інтересам «Клієнта» і унеможливлюють ефективне виконання доручення, «МЕД – АДВОКАТ» має вжити розумно необхідні і доступні йому заходи для зменшення негативних наслідків таких дій. Якщо, незважаючи на вжиті заходи, керівник юридичної особи – «Клієнта» (або вищий орган) підтримують зазначені дії (бездіяльність), шкідливі для інтересів юридичної особи – «Клієнта», «МЕД – АДВОКАТ» може розірвати Договір про надання правової допомоги «Бізнес – старт» в односторонньому порядку.
Особливості застосування правил щодо конфлікту інтересів у відносинах з «Клієнтом» – юридичною особою. На відносини щодо надання правової допомоги «Клієнту» – юридичній особі в повному обсязі поширюються норми Правил адвокатської етики, що регламентують поведінку «МЕД – АДВОКАТ» в ситуаціях наявності або наступного виникнення конфлікту інтересів. Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими працівниками «Клієнта» – юридичної особи, пов’язаному з наданням правової допомоги цьому «Клієнту», стає очевидним, що виникає ситуація конфлікту інтересів, «МЕД – АДВОКАТ» повинен повідомити, що він представляє «Клієнта» – юридичну особу і пояснити свої обов’язки, пов’язані з конфліктом інтересів. У період дії Договору про надання правової допомоги «Клієнту» – юридичній особі «МЕД –АДВОКАТ» не повинен укладати договорів про надання правової допомоги з особами, які перебувають у трудових, цивільно – правових та інших правовідносинах з «Клієнтом», якщо це може суперечити інтересам «Клієнта» – юридичної особи.

ПРЕЙСКУРАНТ
пакету послуг надання правової допомоги «Бізнес-старт»

1. Розмір гонорару, який сплачує «Клієнт» за Договором про надання правової допомоги «Бізнес – старт», становить відповідно:
1.1. Фізична особа – підприємець, що має намір здійснювати медичну практику самостійно: 200,00 Євро (Двісті Євро 00 євроцентів);
1.2. Фізична особа – підприємець, що має намір здійснювати медичну практику з використанням найманої праці працівників (лікаря, медичної сестри): 300,00 Євро (Триста Євро 00 євроцентів);
1.3. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику виключно у вигляді лабораторної діагностики: 450,00 Євро (Чотириста п’ятдесят Євро 00 євроцентів);
1.4. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику виключно у вигляді амбулаторної медичної допомоги: 600,00 Євро (Шістсот Євро 00 євроцентів);
1.5. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику виключно у вигляді стаціонарної медичної допомоги: 750,00 Євро (Сімсот п’ятдесят Євро 00 євроцентів);
1.6. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику, поєднуючи амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу: 900,00 Євро (Дев’ятсот Євро 00 євроцентів);
1.7. Юридична особа, що має намір здійснювати медичну практику, поєднуючи лабораторну, амбулаторну та стаціонарну медичну допомогу: 1000,00 Євро (Одну тисячу Євро 00 євроцентів).